Variable Descripció
"SE_SISMO" Tipologies estructurals
"VALFIS" Valor de reposició en Euros
"VALHUM" Valor promig d'ocupació (persones)